Google+
Το Πεζούνι λαλεί: Έν είμαι ρομαντικός, ονειροπολος, κοντός. Έν είμαι ευγενικός αλλά ούτε τζε ψέυτης. Εν είμαι σοβαρός (συχνά), ακομπλεξαριστος, δυστιχισμενος. Δαμέ δεν γράφω ότι θέλεις και όπως θέλεις. Σεβάστου τον χώρο μου τζε αν θα διαβάσεις τι γράφω, να θυμάσε ότι διαβάζεις με δική σου ευθύνη

27.4.10

LomoJournaling

0 επολοηθήκαν πίσω

*Forehead SLAM*

3 επολοηθήκαν πίσω
I just realized that this blog does NOT represent me AT ALL!
I'm too of an exuberant person to be visible through such a depressing blog... And what's with the melancholic music? What will I think when I come back in here a year from now when in a reminiscent mood? I'll probably transcribe myself as being constantly emotional and a big attention whore...
But the thing is, I never find inspiration in writing when not in a somber mood. I want to... But I don't think I'll care a year from now that I just started my exams or that I found interest in videos of some guys playing gay chicken... Will I ? Cause that's the purpose of this blog anyway. You think I'm writing all these stuff for someone else other than just myself? The comment responses are just a way for me to feel that I'm being criticized - even thought silently (that's why I tried to keep this as anonymous as I could even though I failed in some cases) - by someone and I'm not just shoving these stuff up a bookshelf wishing someone would take it and criticize me in secrecy. No. I WANT to be criticized silently so I chose the public blogging format and I'm not afraid to say it. 
Welcome to my public diary... I guess...
Anyway, I want to include more of myself in this monster I've created... So it's probably gonna get gayer (said in a good way).
So yeah, the purpose of this entry was to mention how un-interpreted  I felt when going over some old entries I wrote.
New, happier, cheesier, more POPish song coming up (Cause.. you know.. everyone switches to Bubble gum music after having a good listen to Aleksiou's music!)
Drumming - Florence and the machine.

Xtipioume.

P.S. Ne olan, slam oi slap :P Cause I'm better!

15.4.10

"Happily ever after" from Lost 6-11

3 επολοηθήκαν πίσω
In a random bar. Blues play in the background. Discussion between a rich man's left hand assistant and a rock star junkie. Junkie begins the discussion.

-Tell me Pergy, Are you happy?
-Quite!
-No you're not.
-Well I've got a great job, lot's of money, I get to travel the world… Why wouldn't I be happy?
-Have you ever been in love?
-Thousands of times…
-That's not what I'm talking about… I'm talking about spectacular… consciousness altering… love.. (grin on face). Do you know how that LOOKS like?
-I wasn't aware that love would look like anything…
-I've seen it mate… On the plane back from Sydney!
-Is that so? Well, you and I were on the same flight, so… anybody I saw too?
-Trust me.. You didn't…
-Oh! Enlighten me…
-It was this woman, two rows in front of me in hand cuffs… sitting with a cop… He looked at me.. Knew I was holding (as in drugs)… If I didn't take action I'd be caught! … So I got up, went to the loaf (Toilets).. Proceeded to 'eliminate' the evidence by swallowing my stash.. And at that EXACT moment.. We hit turbulence… I chocked… The entire bag of heroin was stuck in my throat, It's over! Everything starts to go dark, I'm slipping in the abyss, and then….I see… Her…
-Her?
-A woman. Blonde. Staggeringly beautiful. And I know her. We are together. It's like we've always been and always would be. This feeling… This… Love… And just as I'm about to be engulfed by… I open my eyes, and this sodding idiot is standing there asking me if I was OK!… But I saw it… Just for a moment I saw how it looked like…
-Well that's just… poetry brother.. You should write a song about it! (Ironic tone)
-Yeah Yeah… I know what you're saying… Poor suicidal rock star… But I've seen something real…. I've seen the TRUTH!
-No… That's not the truth… You wanna know the truth? The truth is that right now you've got a choice… You can keep on drinking or you can come with me(and continues with the storyline)
On a bench. The same rich man's assistant and a musician who used to be a physicists in another life. Musician begins the discussion.

-Do you believe in love at first sight Mr. Hume (the assistant)?
-(Laughs politely) Excuse me?
-First time I saw her I was walking by this museum a few weeks ago.. She.. She works here, she was on her lunch break.. She was eating a chocolate bar… She's got these incredible Blue Blue eyes, red hair… And… As soon as I saw her… Right in that moment, it was like…. It was like I already loved her.
-(Nods)
-And THAT'S when things got WEIRD… (Takes out a brown notepad) That same night after I saw that woman (Opens the notepad onto a double page) I woke up and I wrote this (Shows the assistant the page) …
-So … What is this?
-I'm a musician… I have NO idea… SO I took it to a friend of mine, he's a math whizz, he said: This is Quantum Mechanics.. He said: These equations, were so advanced, that only someone who's been studying Physics their Entire life… Could have put up with them…
-So what do they mean?
-Ok, imagine something terrible was about to happen, something catastrophic, and the only way to stop it was to release a huge amount of energy, like setting up a nuclear bomb!
-You.. want to set up a nuclear bomb (ironic tone)
-Listen.. What if… What if ALL THIS wasn't supposed to be our live?…. What If we had some other life… and for some reason we changed things… I don't want to set up a nuclear bomb Mr. Hume… I think [It's already been done].
… (skipping some stuff)
-It happened to you too didn't it? You felt it!
-I don't know… I don't know what I felt..
-Yes…You do… You felt love
- That's impossible because… I don't know ANYTHING about this woman. I don't know… I don't know where she is. I don't even know If she exists… She is… She is an idea…

6.4.10

Read this twice

5 επολοηθήκαν πίσω
The pink one is the scary one. It's were lights go off and on and it's the one that stops in the middle of nowhere with no notice just to crack you up, and then goes on again! Oh and freaky noises! Let's not forget the freaky noises.
The yellow one is the unstable one. One out of the three days you can't use it. Can't depend on it. Nop. Can't. IT WILL LET YOU DOOOOWN!
The brown one gets you home... Whatever home may mean to you. I like this one.
The red one is rarely used! Pff, and it was supposedly created with the idea of it being used the most, hence the name... Bollocks.
The gray one is the one with the attitude. The chic one. But deep inside it's just a copy-cat of all the rest.
The black one... Oh the black one! ... No seriously what's on with the black one? It's so confusing! Shish! Not really in the liking for it. I prefer simplicity.
The blue one's the fun one. It's got the name! Hours and hours of entertainment pronouncing it (yeah, I'm easily amused)
But the most memorable one, were harsh goodbyes pinch your heart and hugs given there make you cry all night... The one that makes you realize that the so famous 'gap' - that subliminally wonders your brain eternally after visiting all those colors - is a mental one. And it's real. And it's painful. Bitter, agonizing, heartbreaking (and I can keep on scribbling down emotions all day If i wanted to) ...is the green one.
Why do I MIND the fucking gap so much?
P.S. Fuck, my blog is so depressing and difficult to understand O_o Ey, you don't have to read it, it's not like i'm forcing you.