Google+
Το Πεζούνι λαλεί: Έν είμαι ρομαντικός, ονειροπολος, κοντός. Έν είμαι ευγενικός αλλά ούτε τζε ψέυτης. Εν είμαι σοβαρός (συχνά), ακομπλεξαριστος, δυστιχισμενος. Δαμέ δεν γράφω ότι θέλεις και όπως θέλεις. Σεβάστου τον χώρο μου τζε αν θα διαβάσεις τι γράφω, να θυμάσε ότι διαβάζεις με δική σου ευθύνη

29.3.10

Gossebumps

3 επολοηθήκαν πίσω
Apologizing.
Comes and goes everyday. With a stumble, a broken plate, a push or a fall. It's a way of interacting with our species and it occures so frequently... Sooo frequently that one could say that it has lost it's meaning almost completely.

But then again, comes those days that you receive one that is so true, so through the heart; that you get goosebumps all over. One that makes you truely feel that they care,that they've been surely having some thinking (a quite rare phenomenom to be honest) and that even though it was difficult to be done, it was done...

I reacted with an innocent smile, how would you?

P.S. I'm in the city were Skins was made! :D
P.S.2. Why am I asking you questions?! Shtupid shtupid shtupid thing to do.

23.3.10

Autoemotions

3 επολοηθήκαν πίσω
I've got this urge lately to kick σκατοstraight by the balls. Make him groan and squeeckle from pain. It's this emotion of frustration that comes by itself. I can't really control it. It's not realy my fault anyway. I'm sitting here watching that fucker laugh while he shows off his knowladge on massaging. He constantly has to show off something. Seriously, I want to kick his ass! But I can't ... Cause he's a friend, and a good one.

21.3.10

Makes me dance to portishead

4 επολοηθήκαν πίσω
I think big posts don't suit me. Not gonna happen again. Keep it short from now on. For example:
Had fun last night. Got a ride out, didn't take my car. Ate my typical chicken fingers. The honey-mustard sauce makes me cum. Weed makes my friend puke three times. It makes me stand up and dance to Portishead. I felt hopeless, then I laughed. My blue pant's zipper and button broke. Gay D tried to lower my pants thrice. He failed. Clubbing was boring. Then a guy got me some absolute north. We made out. Interesting. Tongue piercing is cool. Got another ride home. Slept. Woke up. Tried to study for my test. The internet seduced me. End.

And now, uniquely, my post ends with a music video.P.S. I hope you get irony.
P.S.2 No, the words in bold don't make a sentence when you add them together.
PS.3 Cool, i feel like i'm living an episode from 'Skins'

19.3.10

In the mood for ranting: "Sanctuary"

2 επολοηθήκαν πίσω
Being a member of a society is a warming feeling, you experience acceptance and your environment resembles a known sensation resulting in consequent emotions of security, assurance and ease of mind. It’s a necessity for every human being to ‘belong’, as is the survival instinct on every earthly organism. But is grouping and dividing ourselves up...necessary?
Sanctuary. A sanctuary is the place where your cozy blanket is eagerly waiting for you on the glowing sofa, is the place where roses have no horns and there are no humans around you, but loved ones.
A utopia.
But how is such a difficult task as defining a sanctuary done? Humans, taking it into their strike, tend to take notice in the little details that differentiate a human from another human (as the number one differentiates from the number eleven), giving rise to the millions of communities that are now operating consciously - and sometimes in secrecy from the mental understanding - . Sight, smell and hearing can identify the grouping which may be through a tribe, a religious group, a nation, a sexual orientation, appearance etc. In this way, we release ourselves from making the effort of relating to our environment by basically forcing our environment to relate to us, in a desperate try to find our sole sanctuary that is of perfect state.
What we, as humans, do not understand though, is that through this task that we undertake, we do not edify the world but rather do the exact opposite. We destroy our own race by slowly creating monsters of extremism. There’s never going to be an equal and fair distribution of organisms within all capital-communities and this will always lead to conflicts, acts of racism, and dehumanization. Not a sanctuary. If you take the time to consider our history, you will come to the realization that most man-made destructions were the cause of extreme reactions towards ‘foreign’ communities. It’s our very own actions that lead to the formation of this alienation between us. We cannot relate easily, firstly because we fail to even try to do so and secondly because we are too stubborn to let go of our old ideologies thinking that this would mean defeat of our own standards.
Sanctuary. It’s very easy to have a proper sanctuary. But in order to reach to that level of easiness, a load of hard preliminary work has to be handled in order to pass the message that we shouldn’t force the environment to relate to us, but the other way around. One could say that this is a rather idealistic approach to solving the global problems of self-destruction, but knowing me and how romantic my ideas can get, I believe that this can be achieved. Slowly. At the end of the story, the number one and the number eleven aren’t so different are they? With a small degree of effort, by seizing on believing on the quite hopeless idea that we were naturally formed to be self destructive and that we can’t help otherwise, and by slowly releasing our past; we can steadily form our utopia.
Sanctuary. It can eventually be found all around us. Under a pine tree in Turkey. By the company of a stranger. Through the eyes of a Christian, a Buddhist or a Jew. By means of homosexuality or heterosexuality, by virtue of a black or a white color for the skin or in the arms of a female or a male. We just need to understand that we are dealing with one race, our own race, and then we will discover that dividing or grouping up is NOT necessary; because we are already in a society we can call our sanctuary. The whole of the human nation.

15.3.10

Gay Chicken

2 επολοηθήκαν πίσω
So, what do British straight boys do on their free time?
Play cricket? Indulge in a boiling cuppa' tea? Watch Mary Poppins on blu ray?
No.
They make out in 'Gay Chicken'!
To be honest, it's kinda hot watching two straightoes wallow in homosexual activities. Cause they all deep, deep... deep deep deep inside wish they were more like us!


But of course they'll always fancy girls no matter what... or will they? These two.. gals seem to be enjoying it ... :Now I would pay with my gut to see two Cypriots do that!
Pussies.

P.S. Σκατοstraight, if you're reading this then I predict a lot of ass whipping in the near future you lousy promise keeper.

14.3.10

Desolate

1 επολοηθήκαν πίσω
I missed being called nicknames.
Warm nicknames, benevolent, humane.. amorous nicknames.
It's so weird. It's like a drug, you never really have any physical pine for it, until you try it for the first time.. Then you can't live without it.
I've never felt lonely, until I experienced otherwise. And now I can't live without.

Plus I feel so suppressed by time that I'll explode. Three months left until I recruit in the army and it feels like I only got three months to live. I've done stuff with my life in such a short period of time that I haven't ever done in my 18 years of living... And my friends are starting to notice the changes.
Am I being irrational?

P.S. I've been playing outside my project ... again. Just messing around... You know how it goes... experimenting with my camera. Anyway, I wanted to post something so here it goes:

9.3.10

Clearing

1 επολοηθήκαν πίσω
I've been discovered by Σκατοstraight.
Initiating clearing process, NOW.
...
Clearing process loading...
...
DONE

7.3.10

Disappointment

1 επολοηθήκαν πίσω
I don't get pissed easily... but disappointed? Woof, all the time!
This, of course, is a consequence of the function of expecting too much from people.
I always expect too much from people.
I have this crazy policy stuck in my mind, that everyone is good until proven otherwise.
Why don't I just follow the reverse? That'd be convenient would it not? Hating everyone, expecting nothing from anyone and trusting no-one, until proven otherwise.
That could possibly lead me into a never ending cycle of friendliness doom, and possibly end up with no friends at all, but at least I'd never end up being disappointed again.

But of course, knowing me, I'd prefer being let down frequently than being alone.
D.W.M:
Don't tell the others that! They'd think I'm soft!
Don't worry, I won't leak a word.

3.3.10

I forgive the postmen

1 επολοηθήκαν πίσω
YOU, mister.. Just made my day!

And tell you the truth this has been a pretty awesome week.
Some stunningly cool stuff happened .. (lol @ stunningly cool!)
I felt a few steps closed to independence with my newly received driving license.
Had a breathtakingly fun weekend catching up with old relationships.
Cleared up some frustratingly obscure events of which I will post later.
Accidentally came out to my art tutor... fun fun fun!
AND I came closer than ever, to an already good friend of mine.

Though by far I may say this has been the climax.
I may never read the words that were intended for me, never appreciate the work done or never feel the piece of paper you felt, but trust me when I tell you that my heart grew an inch further out of the excitement...

So, Thank You!

P.S. I got a feeling I'm being all cheesy... But again that's just me!.. "Ξεπέρασέ το!"